free responsive web templates

© Cern Yazılım - Her Hakkı Saklıdır

AnaEkran
PansiyonYoklama Programı pansiyonda kalan öğrencilerin evci,çarşı izinlerini kontrol altında tutmak için ayrıca gündüzlü öğrencilerin öğle arası giriş ve çıkışlarını kontrol etmek için kullanılmaktadır. Kullanmadığınız özelliklere sahip pahalı programlara göre kullanışlı ve düşük maliyetlidir. Çalışma prensibi aşağıda gösterildiği gibidir. Program güvenlik kapısına/Çıkış kapısına internet ağı üzerinden kurulmaktadır. İdare Binası/Pansiyon Müdür Yardımcısı odasından kontrol edilebilmektedir. Öğrenci giriş-çıkışları çıkış kapısından borkod okuyucu vasıtasıyla ya da elle giriş ile kaydedilmektedir. İdareci/Pansiyon Müdür Yardımcısı/ Belletmen Öğretmen öğrenci giriş-çıkışları ile ilgili izinleri kendi bilgisayarından kontrol edebilir. Ayrıca Ambar memuru var ise ambar memuru bilgisayarına sadece yemek malzemeleri kontrolü için çıkış yapan evci izni bulunan öğrencilerin sayıları bildirilebilmektedir. Hafta sonu evci çıkışları Çarşamba/Perşembe gününden programa girildiği taktirde öğrenciler ayrıca bir çizelgeye ya da deftere imza atmadan çıkabilmektedir. Evci çıkışlarında ve girişlerinde öğrenci ailesine SMS gönderimi otomatik olarak gönderilmektedir. İstenirse bu özellik kapatılabilir.
    PansiyonYoklama programı bir Pansiyon Müdür Yardımcısı tarafından yazıldığından olası senaryolar mümkün olduğunca değerlendirilerek oluşturulmuş bir program olmuştur. Ayrıca isteğe göre kullanıcıya özel olarak düzenleme yapılabilmektedir. Tanıtımın bu aşamasında bir Pansiyon Müdür Yardımcısı gözüyle PansiyonYoklama Programı kullanımını adım adım aktarmak istiyorum.
            Hazırlık Aşaması:
    1. Pansiyon öğrencilerinin izin işlemlerini bilgisayar programıyla takip etmek üzere Okul Müdüründen onay alındı.(Evci-Çarşı izin defteri-çizelgesi kullanılmıyor.Programdan istenirse yazdırılabilir.)
    2. Öğrenci ve Veli sözleşmelerinde gerekli açıklamalara yer verilerek imzalatıldı.
    3. Pansiyon İç Yönergesine gerekli maddeler eklendi.(giriş-çıkışlar program üzerinden takip edilir. Belletmen Öğretmen/Pansiyon Müdür Yardımcısı imzalayıp dosyalar gibi.)
   4. Öğrencilere Barkodlu okul kimliği dağıtıldı. (dağıtılırken herbirinden imza alındı. Giriş-çıkışların ve yemekhaneden yararlanmanın kimlik ile gerçekleşeceğini biliyorum tarzı bir belge. Gerekirse paylaşırız.) Yeni T.C. Kimlik Kartı olan öğrenciler için kimlik vermeye gerek yoktur. T.C. Kimlik kartlarını kullanabilirler.
    5. Senebaşı seminer çalışmalarında seminer programına alınarak okul öğretmenlerine/belletmenlerine resmi bilgilendirme yapıldı.
    6. Okul danışma görevlisine bilgilendirme yapıldı.
            Çalışma Prensibi:
 
AnaEkran
Özellikleri:
    1. e-okul gündüzlü ve pansiyonlu öğrenci bilgileri içe aktarma
    2. Öğrenci giriş-çıkışlarını elle ya da borkod/karekod okuyucu ile kaydetme
    3. Öğrenci giriş-çıkış sorgulama ve rapor alma
    4. Evci çıkış ve girişlerde öğrenci ailesine otomatik SMS gönderme, elle toplu SMS gönderme ve SMS raporu verebilme
    3. Öğrenci borkodlu kimlik basımı
    4. Öğrencilerin özel eğitim kursu ekleme ve belirtilen saatlerde izinli çıkış yapmasını sağlama (veli dilekçesi alınır, kurs yönetiminden ders programı alınır, izin tanımlanır.)
    5. Evci ve Çarşı izin defteri yazdırma
    6. Aylara göre yatakhane yoklama çizelgesi yazdırma
    7. Kullanıcı tanımlama ve kullanıcıların işlemlerini kaydetme/gösterme
    8. Gündüzlü öğrenci öğle arası çıkış izni verebilme
    9. Gündüzlü öğrenci giriş kaydı ve SMS gönderimi (isteğe bağlı)
   10. Gündüzlü öğrenci çıkış kaydı ve SMS gönderimi (isteğe bağlı)
    11. Yeni T.C. Kimlik Kartı ile uyum
    12. Öğle arası giriş ve çıkış yapanlarla izinli olanların karşılaştırmalı rapor larını verebilme
    13. Gündüzlü öğrenci sınıf listeleri raporu verebilme
    14. Öğrenci fotoğraf albümü raporu verebilme
    15. Bir yıl boyunca ücretsiz otomatik güncelleme
    16. Kolay kullanım sade arayüzü ve çeliştli e-okul çözümleri...
        PansiyonYoklama programı karmaşık ve uzunsüren parmakizi alımı, manyetik kart basımı gibi sizin dışınızda biri tarafından sağlanan hizmetlere bağımlı değildir. Programla birlikte barkod/karekod cihazı verilmemektedir. Bilgisayar ve yabancı sitelerden 150-200 tl civarında bir fiyata alınabilecek bir borkod okuyucu ile PansiyonYoklama Programını kullanarak okul ve Pansiyon güvenliğinizi artırabilirsiniz.
 

BUSAYFAYI PAYLAŞIN.